سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
 
از دندان در آوردن تا بال گشودن!
یکرزمنده
سه شنبه 95 آبان 25
ساعت 10:12 صبح
| نظر

 

یک نگارنده خوش قلم این مطلب را نوشت

و وقتی می خواستم برای ایشان این پاسخ را درج کنم حضرت بلاگفا نگذاشت!

اینجا نوشتم!

بین دندان در آوردن و بال درآوردن فرق هایی هست و البته در دردناکی آن ها هم تفاوت...
پسرآدم دندان را در می آورد برای کندن و خوردن ... این همه روح آدمی را می رنجاند
ولی بال در می آورد برای بردن و رساندن ... این از آن دردهای لذیذ است که دست آدم می دهند و می گویند "بچش " و وقتی چشیدی می بینی دردی ندارد...
به نظرم می رسد که کربلای ما نزدیک است....


برای عمار
یکرزمنده
سه شنبه 95 اردیبهشت 7
ساعت 5:47 عصر
| نظر

سلام هی حتی مطلع الفجر  و  این قرن قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است امام روح الله

+ متشکرم از این روزگار که محمدهادی را در آغوشم نهاد... و طعمی لذید را زیر زبانم نوشاند ...

+ عمار هم   این عمار را با خون خود بر تن صفحات تاریخ غرور آفرین این چند سال گذشته فریاد زد و در آغوش خدای مهربان  در قهقه ای مستانه .....

+ آه ... از بی حوصلگی های این روزها... دنجی اینجا رو بیشتر از شلوغی کانال های تلگرامی و مثل اون دوست دارم...


برای تو ...
یکرزمنده
شنبه 94 دی 19
ساعت 11:36 عصر
| نظر

این قرن قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است امام روح الله

شاید روزگاری وقتی این جمله را می تونشتم از حضرت روح اللهً کمی تردید داشتم!!! خوب این از اقبال من است که انسان ام  با کمی شک! که اهل یقین را با مظاهر عالم کاری نیست و انها در وادی باطن عالم راهی به آسمان دارند و اهل آسمان

اما وقتی پست هایم یکی بعد از یکی مال یک شهید می شود دوست دارم فقط بنویسم این قرن قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است امام روح الله

امیر هم رفت توی بغل خدا! به همین خوشمزگی

+ ای وای از دست این دل رم کرده ی ما